Новини

Вийшло оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.110 від 16.11.2021
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.108 від 11.10.2021, 7.3.109 від 18.10.2021
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.107 від 05.10.2021.
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.105 від 09.06.2021, 7.3.106 від 21.07.2021
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.101 від 22.03.2021, 7.3.102 від 05.04.2021, 7.3.103 від 12.04.2021, 7.3.104 від 27.04.2021
Вийшло оновлення Інфо-Підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ 7.3.100 від 15.03.2021

01.09.2020 Оновлення ІП: Бухгалтерія

Вийшло оновлення Інфо - підприємство:Бухгалтерія 7 ПРОФ-7.3.85 від 07.20, 7.3.86 від 20.07.2020, 7.3.87 від 28.07.2020, 7.3.88 від 06.08.2020 та 7.3.89 від 01.09.2020

Вийшло оновлення Інфо-підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ — 7.3.85 від 07.07.2020, 7.3.86 від 20.07.2020, 7.3.87 від 28.07.2020, 7.3.88 від 06.08.2020 та 7.3.89 від 01.09.2020

7.3.89 від 01.09.2020

Новий:
* Послуги ЖКГ:
° В журнал «Розрахунок послуг ЖКГ» (меню «Документи | ЖКГ | Розрахунок послуг») — доданий облік оплат і боргу абонента при розрахунку послуг ЖКГ за особовими рахунками (за поточними даними по рахунку абонента «36/4»).
° В журнал «Розрахунок послуг ЖКГ» (меню «Документи | ЖКГ | Розрахунок послуг») — додані проводки нарахування послуг ЖКГ по особових рахунках за період: контекстне меню, пункти «Провести», «Провести за період», «зняти проводки за період».

Зміна:
* Реалізовані різні побажання та зауваження в рамках технічної підтримки користувачів.

Виправлення:
* Виправлені деякі помилки.

7.3.88 від 06.08.2020

Новий:
* Облік ТМЦ:

° Доданий довідник «норми списання за періодами» (меню «Довідники | норми списання») — використовується як альтернатива для деталізації «товари — норми списання» довідника «товари» (меню «Довідники | товари») якщо потрібно введення декількох різних норм для одного товару або збереження зміни норм на списання за періодами.
° У меню «Налаштування | Налаштування конфігурації» (розділ «можливості») додано опцію «для випуску ДП за нормами використовувати»: «норми списання товару»,» норми списання за періодом «(для операції» прихід ДП — списання за нормами «використовуватимуться, відповідно, норми з деталізації» товари — норми списання «довідника» товари «або норми з довідника»норми списання за періодами»).
° У контекстне меню довідника «товари» (меню «Довідники | товари») додана Сервісна операція «сервіс | створити норми за період» — дозволяє для виділених у довіднику товарів створити норми в довіднику «норми списання за періодами» за поточними даними деталізації «товари — норми списання». Можна використовувати операцію для переходу від роботи з нормами списання по товару до норм списання за періодами.
° Додана деталізація «Акт заміни» для документів журналу «випуск ДП, С/С послуг» (меню «Документи | випуск ДП, С/С послуг») — буде використовуватися для формування документа виду «Акт заміни» для операцій «прихід ДП — списання за нормами» у разі заміни списуваних на випуск продукції запасів на інші запаси з різних причин.
° У контекстне меню журналу «випуск ДП, С/С послуг» (меню «Документи | випуск ДП, С/С послуг») для операцій виду «прихід ДП — списання за нормами» додана друкована форма «Акт заміни при списанні запасів» (пункт «друк документа…»).
* Послуги ЖКГ:
° У довідник «лічильники» (меню «Довідники | ЖКГ | лічильники») додані поля «Номер пломби» і «Дата установки».
° У довідник «особові рахунки» (меню «Довідники | ЖКГ | особові рахунки») додані поля «Індивідуальний податковий номер», «Вид», «одержувач пільг» і «одержувач субсидії».

Зміна:
* Реалізовані різні побажання та зауваження в рамках технічної підтримки користувачів.

Виправлення:
* Виправлені деякі помилки.

7.3.87 від 28.07.2020

Новий:
* Оновлена збірка виконуваного модуля програми (версія 2.7 збірка 222).
* Послуги ЖКГ:
° Доданий журнал «Показання лічильників» (меню «Документи | ЖКГ | Показання лічильників») — використовується для зберігання даних показань лічильників для розрахунку послуг ЖКГ.
° Доданий журнал «повірка лічильників» (меню «Документи | ЖКГ | повірка лічильників») — використовується для зберігання даних про повірки лічильників для розрахунку послуг ЖКГ.
° Доданий бланк «рахунок на водопостачання та водовідведення» (контекстне меню «рахунок», «рахунки за період» і «рахунки по дому» в журналі «Розрахунок послуг ЖКГ») — використовується для виведення на друк форми рахунку для послуг ЖКГ по особовим рахункам і будинкам за період.
° Доданий бланк «звіт з нарахування послуг ЖКГ за період» (меню «Звіти | інші форми…»закладка » ЖКГ») — дані з розрахунку послуг ЖКГ по особовим рахункам і будинкам за заданий період.

Зміна:
* Реалізовані різні побажання та зауваження в рамках технічної підтримки користувачів.

Виправлення:
* Виправлені деякі помилки.

7.3.86 від 20.07.2020

Новий:
* Послуги ЖКГ:
° Доданий довідник «лічильники» (меню «Довідники | ЖКГ | лічильники») — Введення даних про прилади обліку для послуг ЖКГ.
° Доданий журнал «загальнобудинкові послуги» (меню «Документи | ЖКГ | загальнобудинкові послуги») — використовується для зберігання даних про розрахунок послуг ЖКГ по домівках.
° Доданий журнал «Розрахунок послуг ЖКГ» (меню «Документи | ЖКГ | Розрахунок послуг») — використовується для зберігання даних про розрахунок послуг ЖКГ за особовими рахунками.
° Додана операція «Підготовка періоду для послуг ЖКГ» (меню «Довідники | ЖКГ | Підготовка періоду») — використовується для підготовки даних до розрахунку послуг ЖКГ по особових рахунках і будинках за період.

Зміна:
* Реалізовані різні побажання та зауваження в рамках технічної підтримки користувачів.

Виправлення:
* Виправлені деякі помилки.

7.3.85 від 07.07.2020

Сервісні операції:
— Оновити налаштування варіантів розрахунку для послуг ЖКГ

Новий:
* У програму додано модуль для ведення обліку послуг для житлово-комунального господарства (ЖКГ). Дозволяє вести бухгалтерський облік об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
* Послуги ЖКГ:
° Доданий довідник «будинки» (меню «Довідники | ЖКГ | будинки») — Введення даних будинків для ведення обліку послуг ЖКГ.
° Доданий довідник «послуги ЖКГ» (меню «Довідники | ЖКГ | послуги») — введення переліку послуг для ведення обліку послуг ЖКГ.
° Доданий довідник «Шкала тарифів» (меню «Довідники | ЖКГ | Шкала тарифів») — введення шкали тарифів для послуг для ведення обліку послуг ЖКГ.
° Доданий довідник «особові рахунки» (меню «Довідники | ЖКГ | особові рахунки») — введення переліку особових рахунків для ведення обліку послуг ЖКГ.

Зміна:
* Реалізовані різні побажання та зауваження в рамках технічної підтримки користувачів.

Виправлення:
* Виправлені деякі помилки.

Завантажити оновлення можна за посиланням: http://www.infop.ru/buhukr/Full.PAK